Farma Borek

Plemeno Galloway

 • Plemeno Galloway pochází z britských ostrovů, a to hlavně z jihozápadní části dnešního Skotska, kde původní krajina je velmi členitá, pahorkatá s vysokými srážkami s hustými dubovými lesy.
 • Vyznačuje se nesmírnou odolností a tvrdostí, a proto si jej v pozdějších dobách oblíbili místní chovatelé. Od roku 1881, kdy byla založena první Plemenná kniha tohoto plemene na území Velké Británie.
 • Mezi největší chovatelské země patří Kanada, USA, Austrálie, Německo. Do ČR bylo plemeno přivezeno počátkem 90.let.
 • Nenáročnost plemene, která umožňuje celoroční pobyt zvířat venku, dobrá růstová schopnost telat, vynikající mateřské vlastnosti a nízké ztráty telat během odchovu, předurčují gallowaye k extenzivnímu chovu skotu v horských a podhorských oblastech. Při plném využití dobrých reprodukčních schopností plemenic a nízkých ustájovacích nákladech, je toto plemeno konkurence schopné s ostatními masnými plemeny.
 • častým zbarvení je černé – black, dále white – bílé, red-červené nebo dun-žlutohnědá/stříbrohnědá. Pro zbarvení belted je typický bílý pruh okolo celého trupy v kombinace red, white nebo black. Zbarvení rigged – s bílým pruhem na zádech popř. lehce strakaté.

Nákup zvířat

Než se rozhodnete pro nákup zvířat, udělejte několik kroků, které Vám ušetří pozdější starosti. Po dlouhodobé zkušenosti zapisuji několik nejdůležitějších bodů.:

 • Rozhodněte se, zdali chcete kupovat čistokrevná zvířata či pouze křížence. Tato volba jde později těžko změnit.
 • S každým nakoupeným zvířetem dostanete tzv. PLS – průvodní list skotu, takový „občanský průkaz“, který jde se skotem. Pokud tento doklad zvíře nemá či jsou problémy s jeho dodáním jde o velmi podezřelé jednání a na tento obchod si dávejte pozor!!!
 • Na PLS (průvodním listu skotu) máte uvedeno datum narození zvířete, uvedenou matku a také otce, zároveň plemennou příslušnost zvířete např. W100 pro Galloway. Toto nutně neznamená stoprocentní jistotu, že jde o čistokrevné zvíře!!! Pokud je zájem chovat pouze zvířata na maso, je toto dostačující.
 • Čistokrevné zvíře musí být zapsáno v plemenné knize plemene Galloway v oddílu A. Pro Vás jako kupující to znamená, že k takovému zvířeti dostanete kromě uvedeného PLS i zootechnický certifikát (dříve POP – průkaz o původu). Tento certifikát vydává organizace, která v ČR zajišťuje kontrolu užitkovosti a vede plemenné knihy masných plemen, jde o Český svaz chovatelů masného skotu ČSCHMS.
 • Pouze u takto zapsaných zvířat lze předpokládat, že jeho potomci mohou být v budoucnu plemenné jalovice či plemenní býci.
 • V případě potřeby se obraťte na předsedu daného plemene či přímo na ČSCHMS, předejdete tak případným budoucím komplikacím, zklamáním a zbytečně vynaloženým finančním prostředkům.

Nabídka zvířat k prodeji

Na sezónu roku 2021 nabízíme k prodeji plemenné býky po importovaném býkovi z Německa. Plemenní býci jsou ve zbarvení černé. K odběru březen-květen 2021.

Pro bližší informace pište na mail info@farmaborek.cz nebo volejte 607 762 406.

 • www.cschms.cz