Plemeno Galloway

  • Plemeno Galloway pochází z britských ostrovů, a to hlavně z jihozápadní části dnešního Skotska, kde původní krajina je velmi členitá, pahorkatá s vysokými srážkami s hustými dubovými lesy.
  • Vyznačuje se nesmírnou odolností a tvrdostí, a proto si jej v pozdějších dobách oblíbili místní chovatelé. Od roku 1881, kdy byla založena první Plemenná kniha tohoto plemene na území Velké Británie.
  • Mezi největší chovatelské země patří Kanada, USA, Austrálie, Německo. Do ČR bylo plemeno přivezeno počátkem 90.let.
  • Nenáročnost plemene, která umožňuje celoroční pobyt zvířat venku, dobrá růstová schopnost telat, vynikající mateřské vlastnosti a nízké ztráty telat během odchovu, předurčují gallowaye k extenzivnímu chovu skotu v horských a podhorských oblastech. Při plném využití dobrých reprodukčních schopností plemenic a nízkých ustájovacích nákladech, je toto plemeno konkurence schopné s ostatními masnými plemeny.
  • častým zbarvení je černé – black, dále white – bílé, red-červené nebo dun-žlutohnědá/stříbrohnědá. Pro zbarvení belted je typický bílý pruh okolo celého trupy v kombinace red, white nebo black. Zbarvení rigged – s bílým pruhem na zádech popř. lehce strakaté.