Spolupráce s regionálními farmáři

Spolupráce s regionálními farmáři

Vážení zákazníci,

dlouhou dobu Vám nabízíme kvalitní hovězí maso z masných plemen skotu. Velmi nás těší rostoucí zájem o naši produkci a rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaši důvěru. Avšak v současné době jsme se dostali do situace, kdy nejsme schopni ze svého chovu plně pokrýt Vaši poptávku.

Abychom nezklamali Vaši důvěru a zároveň dokázali udržet vysokou kvalitu nabízeného masa, rozhodli jsme se navázat spolupráci s obdobně smýšlejícími farmáři v regionu.

Standardy wellfare (zvíře je chováno v souladu s jeho životním prostředím), které sami uznáváme, požadujeme i u spřízněných farem. Nabízet budeme pouze masná plemena skotu ve stáří 20 – 25 měsíců a zároveň budeme společně podporovat regionální zemědělskou produkci.

Věříme, že nám i nadále zůstanete nakloněni a my Vám slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom Vám mohli nabídnout opět stejně kvalitní a mladé hovězí maso, na které jste zvyklí.

Farma Borek